תביעות ביטוח

תביעות ביטוח תביעת ביטוח היא תהליך בו בעל הפוליסה או המוטבים תובעים מחברת הביטוח את מימוש זכויותיהם בהתאם לתנאי הפוליסה. תביעת ביטוח היא רגע המבחן, הרגע בו רבים מודים על ההחלטה לרכוש את הפוליסה. את התביעה מגישים לחברת הביטוח על גבי סט של טפסים ייעודיים בצירוף מסמכים והוכחות לקרות המקרה הביטוחי. האם כל תביעת ביטוח […]